Home / Main Slide

Main Slide

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เอกสาร 24

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศ

Read More »

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2562  สภาองค์การบริหารส่ว …

Read More »

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

IMG_1916

Read More »

โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพตามแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559

img_1197

 

Read More »

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

DSCF3154

  ระหว่างวันที่ 1 – 14 มีนาคม 2559 และป …

Read More »

“ประชุมประชาคม เพื่อการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรในเขตรับผิดชอบ”

บรรยากาศภายในที่ประชุม ณ โรงเรียนประชาพัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8  สิงหาคม  2559 ณ โรงเรียนประชาพัฒนา ตำบลป …

Read More »

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

1920035_1399455126987701_926840577_n

Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ

13620211_1712722772327600_7437810138260744898_n

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษ …

Read More »