เอกสารเผยแพร่

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2565

ดาว์นโหลด แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 256 …

Read More »

ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ. 2564- 2565 จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สาขาบรบือ

ด้วยสำนักงานสรระสามิตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สาขาบ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงแผนงานจัดการเลือกตั้งนายกและส …

Read More »

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

รายละเอียดเอกสารแนบ ประกาศฯ ส.ถ.1/1

Read More »

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

รายละเอียดเอกสารแนบ ประกาศฯ ผ.ถ.1/1

Read More »

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า …

Read More »

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปี 2564

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ป …

Read More »

ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

ประกาศประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม แผนที่ …

Read More »

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร …

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read More »