เอกสารเผยแพร่

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร …

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read More »

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. คู่มือร้องเรียน-อบต.ประชา40. คู่มือร้องเรียน-อ …

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read More »