ประชุม/สัมมนา

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ระเบียบวาระ-012

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดระเบียบวาระ-004

Read More »

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ระเบียบวาระ-002

Read More »

“ประชุมประชาคม เพื่อการประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรในเขตรับผิดชอบ”

บรรยากาศภายในที่ประชุม ณ โรงเรียนประชาพัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8  สิงหาคม  2559 ณ โรงเรียนประชาพัฒนา ตำบลป …

Read More »

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

11006461_1539091946357351_1181310790184209877_n

วันที่ 27 ก.พ.58 ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการออกประ …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ

13620211_1712722772327600_7437810138260744898_n

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษ …

Read More »

ประชุมสภาวัฒนธรรมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

13631506_1712749558991588_3607112173785420408_n

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล …

Read More »

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทและกฎหมาย

11034286_1538602886406257_6968735198661510921_n

องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานอั …

Read More »

ทำความสะอาดถนนสายหลักภายในตำบลประชาพัฒนา ประจำปี 2558

10985924_1538594356407110_5108780612860537202_n

นายสวัสดิ์ คำมาตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพ …

Read More »