ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิ๊กเพิ้ออ่านรายละเอียด ประกาศ

Read More »

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศ

Read More »

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด ผู้มีสิทธิสอบ

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศ

Read More »