ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ 6 ไป บ้านประแหย่ง ม.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประก …

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงสี่แยก บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสา …

Read More »

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ช่วงสี่แยกบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

Read More »

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ไปทาง บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Read More »

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอียด เอกสาร 124

Read More »

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง บ้านประชาอาสา หมู่ 7 สายทางบ้าน นายหนู สารมาตย์ ไปทางที่ดินนาย อ่อนตา พุธมี ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิ๊กเพื่อเปิดอ่านเพิ่มเติม : ปรับปรุงถนนดินโดยลงล …

Read More »

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองอิหมัน หมู่ ๔ เริ่มจากหน้าบ้านนายจักรพงษ์ มูลหา ถึงสวนนางอ่อนจันทร์ ปะติตังโข พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดคสล หมู่ 4

Read More »

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ คสล หมู่ 3ไป หมู่1

Read More »

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรีย …

Read More »

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายทางบ้านหนองข่า ม.๘ ไปทางโรงเรียนบ้านหนองข่า ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกเพื่ออ่านม.๘ ไปโรงเรียน

Read More »