ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอียด เอกสาร 124

Read More »

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง บ้านประชาอาสา หมู่ 7 สายทางบ้าน นายหนู สารมาตย์ ไปทางที่ดินนาย อ่อนตา พุธมี ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิ๊กเพื่อเปิดอ่านเพิ่มเติม : ปรับปรุงถนนดินโดยลงล …

Read More »

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองอิหมัน หมู่ ๔ เริ่มจากหน้าบ้านนายจักรพงษ์ มูลหา ถึงสวนนางอ่อนจันทร์ ปะติตังโข พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดคสล หมู่ 4

Read More »

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ คสล หมู่ 3ไป หมู่1

Read More »

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรีย …

Read More »

โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายทางบ้านหนองข่า ม.๘ ไปทางโรงเรียนบ้านหนองข่า ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกเพื่ออ่านม.๘ ไปโรงเรียน

Read More »

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านประชาสามัคคี ม.๑๐ ไปทางบ้านหนองสระ ม.๖ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกเพื่ออ่านม๑๐ไปม.๖

Read More »

– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

MG1MG2

Read More »

– โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ไปทางบ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

pdf1 pdf2

Read More »

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านประแหย่ง ม.2 ไปทางบ้านหนองฮู ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คสล.ม.2ไปหนองฮู

Read More »