ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด ผู้มีสิทธิสอบ

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด ประกาศ

Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงสี่แยก บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสา …

Read More »

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ช่วงสี่แยกบ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

หมู่ 1 ไป หมู่ 3

Read More »

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ไปทาง บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หมู่ 6 ไป หมู่ 2

Read More »

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร …

Read More »

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอียด เอกสาร 124

Read More »

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภ.ด.ส.1)

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ …

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read More »

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. คู่มือร้องเรียน-อบต.ประชา40. คู่มือร้องเรียน-อ …

Read More »