ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร …

Read More »

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอียด เอกสาร 124

Read More »

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภ.ด.ส.1)

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้ …

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read More »

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. คู่มือร้องเรียน-อบต.ประชา40. คู่มือร้องเรียน-อ …

Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

Read More »

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง บ้านประชาอาสา หมู่ 7 สายทางบ้าน นายหนู สารมาตย์ ไปทางที่ดินนาย อ่อนตา พุธมี ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิ๊กเพื่อเปิดอ่านเพิ่มเติม : ปรับปรุงถนนดินโดยลงล …

Read More »

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองอิหมัน หมู่ ๔ เริ่มจากหน้าบ้านนายจักรพงษ์ มูลหา ถึงสวนนางอ่อนจันทร์ ปะติตังโข พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดคสล หมู่ 4

Read More »

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ คสล หมู่ 3ไป หมู่1

Read More »

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรีย …

Read More »