Home / admin

admin

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

1920035_1399455126987701_926840577_n

Read More »

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

11006461_1539091946357351_1181310790184209877_n

วันที่ 27 ก.พ.58 ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการออกประ …

Read More »

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ

13620211_1712722772327600_7437810138260744898_n

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษ …

Read More »

ประชุมสภาวัฒนธรรมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

13631506_1712749558991588_3607112173785420408_n

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล …

Read More »

รื้อใหญ่ท้องถิ่น ร่าง รธน.ใหม่… ยุบ อบต. 5 พันแห่ง-เพิ่มอำนาจเก็บภาษี

newwww

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ เดินหน้าม …

Read More »

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

1466142339

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ …

Read More »