Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทและกฎหมาย
11034286_1538602886406257_6968735198661510921_n

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยประนอมและระงับข้อพิพาทและกฎหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการฝึกอบรมกฎหมาย ให้ความรู้เกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในเขตตำบลประชาพัฒนา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนบ้านประแหย่ง ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Check Also

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองอิหมัน หมู่ ๔ เริ่มจากหน้าบ้านนายจักรพงษ์ มูลหา ถึงสวนนางอ่อนจันทร์ ปะติตังโข พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดค …