Home / Main Slide / โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
IMG_1916

โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

IMG_1916 IMG_1909

Check Also

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอี …