Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ คสล หมู่ 3ไป หมู่1

Check Also

ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564

ประกาศขยายเวลาป …