Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ คสล หมู่ 3ไป หมู่1

Check Also

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง บ้านประชาอาสา หมู่ 7 สายทางบ้าน นายหนู สารมาตย์ ไปทางที่ดินนาย อ่อนตา พุธมี ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิ๊กเพื่อเปิดอ …