Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านประชาสามัคคี ม.๑๐ ไปทางบ้านหนองสระ ม.๖ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านประชาสามัคคี ม.๑๐ ไปทางบ้านหนองสระ ม.๖ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกเพื่ออ่านม๑๐ไปม.๖

Check Also

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านร …