Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านประชาสามัคคี ม.๑๐ ไปทางบ้านหนองสระ ม.๖ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านประชาสามัคคี ม.๑๐ ไปทางบ้านหนองสระ ม.๖ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกเพื่ออ่านม๑๐ไปม.๖

Check Also

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

31. แบบรายงานป้ …