Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ไปทาง บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ไปทาง บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

หมู่ 6 ไป หมู่ 2

Check Also

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอี …