Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
11006461_1539091946357351_1181310790184209877_n

ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

วันที่ 27 ก.พ.58 ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการออกประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล และเตรียมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ประจำปี 2558

Check Also

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง บ้านประชาอาสา หมู่ 7 สายทางบ้าน นายหนู สารมาตย์ ไปทางที่ดินนาย อ่อนตา พุธมี ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิ๊กเพื่อเปิดอ …