Home / Main Slide / ประชุมสภาวัฒนธรรมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
13631506_1712749558991588_3607112173785420408_n

ประชุมสภาวัฒนธรรมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา ได้จัดประชุมสภาวัฒนธรรมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

Check Also

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองอิหมัน หมู่ ๔ เริ่มจากหน้าบ้านนายจักรพงษ์ มูลหา ถึงสวนนางอ่อนจันทร์ ปะติตังโข พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านรายละเอียดค …