Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภ.ด.ส.1)

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ภ.ด.ส.1)

ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

Check Also

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอี …