Home / Main Slide / ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา

รายละเอียดเอกสารแนบ ประกาศฯ ผ.ถ.1/1

Check Also

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิ๊กเพื่ออ่านร …