Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพกการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

Check Also

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกสะอาด หมู่ 3 ไปทางบ้านประชาพัฒนา หมู่ 1 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กเพื่ออ่านต …