Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงสี่แยก บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงสี่แยก บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3

โครงการก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสาย

บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ช่วงสี่แยก บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ไป บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

20210211160525

 

Check Also

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอี …