Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ 6 ไป บ้านประแหย่ง ม.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสระ หมู่ 6 ไป บ้านประแหย่ง ม.2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ไป ทาง บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสาร 26464

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหนองสระ หมู่ที่ 6 ไป ทาง บ้านประแหย่ง หมู่ที่ 2

 

Check Also

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุด สายทาง บ.โคกสะอาด ม.3 ไปทาง หนองคูม่วง ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

คลิ๊กดูรายละเอี …