Home / มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประชุม/สัมมนา / ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมสภาและเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด ระเบียบวาระ-002

Check Also

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านประชาสามัคคี ม.๑๐ ไปทางบ้านหนองสระ ม.๖ ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

คลิกเพื่ออ่านม๑ …